Motivasjon for livet


Flere og flere nordmenn blir kronisk syke. Type 2-diabetes er på vei til å bli en ny folkesykdom. For å leve godt må mange med type 2-diabetes endre livsstil.

Men det er lettere sagt enn gjort.

– Sunt kosthold, mer mosjon og vektreduksjon er nødvendig for å leve bra med sykdommen, sier universitetslektor Bjørg Oftedal ved UiS som har tatt doktorgrad på motivasjon for egenbehandling hos voksne med type 2-diabetes.

En av studiene viser at om lag halvparten av dem som har type 2-diabetes, har et sunt kosthold de fleste dager i uka, mens bare om lag 10 prosent er så fysisk aktive som de burde være. De nasjonale retningslinjene anbefaler minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag for å holde sykdommen i sjakk.

– Rundt halvparten sier de er fysisk aktive to eller tre ganger i uka, sier Oftedal, som likevel finner en positiv sammenheng mellom troen på å klare å være fysisk aktiv, og det å være fysisk aktiv.

Oftedal baserer funnene sine på gruppeintervjuer med 19 type 2-diabetikere og en spørreundersøkelse blant 425 personer som har sykdommen.

Mens diabetes 2 tidligere oftest rammet eldre mennesker, er det flere og flere unge som i dag får sykdommen. Noe skyldes arv, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er viktige årsaker.

Ifølge Diabetesforbundet er det om lag 350 000 nordmenn som har type 2-diabetes i Norge, og omtrent halvparten av dem vet ikke at de har sykdommen.

Saken er hentet fra Univers 2 2011 hvor tema er framtidsutfordringene i helsesektoren.

Les også: Mangelen på varme hender
Les også: Morgendagens multisykepleiere
Lesogså: Når hjertet slutter å slå
Les også: Hvis samhandlingen svikter

Les mer om helseforskning ved UiS
Les mer om helseutdanninger ved UiS

Les også: Akuttmedisinsk storsatsing i Stavanger
Les også: Luftambulansen med gavepakke til UiS


Sist oppdatert av Silje Stangeland (15.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Turgåere (Foto: iStock)
UT PÅ TUR: Bare om lag 10 prosent av de som har type 2-diabeteser er så fysisk aktive som de burde være.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567