Fortsetter som instituttleder


Instituttleder Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen ved UiS er ansatt i en ny åremålsperiode som leder av HHUiS.

På styremøtet ved UiS den 7. april ble instituttleder Bjarte Ravndal ansatt i ny åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS.

Ravndal leder instituttet som fra 1. januar 2011 fikk navnet Handelshøgskolen ved UiS.

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (08.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bjarte Ravndal
FORTSETTER: Instituttleder Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen ved UiS er ansatt i en ny åremålsperiode som leder av HHUiS.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567