Blir midlertidig dekan


Professor Einar Marnburg, tar over dekanstillingen ved det samfunnvitenskapelige fakultetet fra 1. mai og fram til en permanent dekan er ansatt.

På styremøtet ved UiS den 7. april ble Einar Marnburg ansatt i vikariat som dekan ved SV-fakultetet etter Marit Boyesen, som blir rektor ved UiS fra 1. august.

Marnburg er i dag prodekan for forskning ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet og professor ved  Norsk hotellhøgskole ved UiS.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (08.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Einar Marnburg
BLIR MIDLERTIDIG DEKAN: På styremøtet ved UiS den 7. april ble Einar Marnburg ansatt i vikariat som dekan ved SV-fakultetet etter Marit Boyesen, som blir rektor ved UiS fra 1. august.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567