Wencke Elisabeth Aamodt Linds bisettelse


Universitetslektor Wencke Elisabeth Aamodt Lind bisettes onsdag 6. april klokken 12.30 i Stavanger krematorium.

Wencke Elisabeth Aamodt Lind, som var ansatt ved institutt for sosialfag, døde søndag 20. mars på reise i Brasil. Hun ble 61 år gammel.

Det ble holdt en minnestund for Wencke Elisabeth i Kjell Armholms hus den 29. mars. Her kan du lese kollegaenes minneord.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (04.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Wencke Elisabeth Aamodt Lind
Universitetslektor Wencke Elisabeth Aamodt Lind døde søndag 20. mars, 61 år gammel.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567