Knud Knudsen i oppfølgingsutvalg


Etter at norsk sosiologisk forskning ble evaluert av en internasjonal komité i fjor, har Forskningsrådet satt sammen et oppfølgingsutvalg. I dette utvalget skal professor Knud Knudsen ved UiS representere fagmiljøene utenfor de rene disiplininstituttene.

Ett av hovedsynspunktene til komitéen var at den teoretiske og metodologiske forskningen i norsk sosiologi bør styrkes. Dette vil være avgjørende for fagdisiplinen, mente komitéen, som derfor anbefaler at norsk sosiologisk forskning vris i mer teoridrevet retning.

På denne måten håper man å styrke tverrfaglig forskningssamarbeid og samfunnsvitenskapen generelt. Teori- og metodeutvikling er ifølge panelet også en forutsetning for god handlingsrettet forskning.

God karakter til UiS
Ifølge rapporten får den sosiologiske forskningen ved UiS bra karakter. Det er særlig på tre punkter at den sosiologiske forskningen, som ligger under institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS, skiller seg særlig godt ut - UiS får honnør for høy aktivitet, god vitenskaplig produksjon og internasjonal relevans.

I tillegg til Knud Knudsen vil oppfølginsutvalget bestå av professor Hans-Tore Hansen, fra UiB, som skal lede utvalget, instituttleder Tone Fløtten fra Fafo, doktorgradsstipendiat Arnfinn Haagensen Midtbøen, ISF, forskningsleder Mari Teigen, ISF, seksjonssjef Hanne Thommesen, UiN og professor Karin Widerberg, UiO.

Les også:
Bra karakter til sosiologisk forskning
 

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (12.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Knud Knudsen
SER PÅ SOSIOLOGISK FORSKNING I NORGE: Professor Knud Knudsen ved UiS er med i oppfølgingsutvalget som skal jobbe videre med hvordan norsk sosiologisk forskning kan utvikle seg i riktig retning.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567