UiS får rettsvitenskap


Universitetet i Stavanger får 15 studieplasser i rettsvitenskap fra høsten 2011. Det nye studietilbudet blir et samarbeid mellom UiS, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen.

I statsbudsjettet ble det foreslått 190 studieplasser til rettsvitenskap. Av disse ble 160 plasser fordelt høsten 2010. Dette var studieplasser der det er et særlig behov for flere kandidater nasjonalt.

De siste 30 plassene har Kunnskapsdepartementet nå fordelt ved å gi 15 fullfinansierte studieplasser til UiS og 15 til UiA.

Den nye bachelorutdanningen i rettsvitenskap skal utvikles i et trepartssamarbeid mellom UiS, UiA og UiB.

- Dette samarbeidet kan bli både kjekt og spennende. Vi ser fram til å utvikle rettsvitenskap i samarbeid med Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen, sier rektor Aslaug Mikkelsen ved UiS.

- Det er en del av vår strategi å bygge videre på et kompetansebelte fra Agder i sør og til Bergen i nord. Samarbeidet om rettsvitenskap vil være en viktig del av realiseringen av denne delen av strategien, sier Mikkelsen.

Blant studieprogrammene som tilbys ved UiS finnes det fra før om lag 80 studiepoeng innenfor juridiske fag.

Les mer om de nye studieplassene i rettsvitenskap


Sist oppdatert av Silje Stangeland (13.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Norges lover (Foto: Helsedirektoratet)
NYE STUDIEPLASSER: UiS får bachelor i rettsvitenskap fra høsten 2011.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567