SV-administrasjonen bortreist fra 14-16. september


Store deler av SV-administrasjonen er på seminar tre dager i uke 37, fra og med tirsdag 14. september til og med torsdag 16. september. Ekspedisjonene på alle tre byggene (KE, KA og EAL) vil derfor være ubemannet. Ekspedisjonstelefonene vil bli satt over til sentralbordet for UiS.

Det vil bli hengt opp oppslag i ekspedisjonene, og info til studentene vil også ligge på It's:learning. Studenter som har spørsmål kan henvende seg til den sentrale studentekspedisjonen.

Vi ber om forståelse for den ulempe dette eventuelt måtte medføre.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (10.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567