Blir visepresident i ISA


Jens Kristian Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole ble på den sosiologiske verdenskongressen i juli valgt til visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme i Den internasjonale sosiologforeningen (ISA).

Jens Kristian Steen Jacobsen trer inn i vervet for perioden 2010-2014.

Hans viktigste oppgave vil være å organisere forskningskomiteens tematiske sesjoner på den neste sosiologiske verdenskongressen i Yokohama i juli 2014. Dette skal han gjøre sammen med professor Hasso Spode ved Freie Universität Berlin.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (02.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Jens Kristian Steen Jacobsen
Jens Kristian Steen Jacobsen skal være med i planleggingen av den neste sosiologiske verdenskongressen i Yokohama i juli 2014.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567