Feiring av 90-årsjubileum for sykepleierutdanningen utsatt


Tirsdag 24. august skulle Institutt for helsefag markere at sykepleierutdanningen i Stavanger er 90 år. På grunn av sykdom er jubileumsseminaret nå utsatt på ubestemt tid. Instituttleder Kari Vevatne sier de vil komme med ny dato senere, men regner med at markeringen blir en gang på senhøsten.


Sist oppdatert av (23.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Her er et illustrasjonsfoto med noen som holder hender og viser omsorg.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567