Skal gi råd til Forskningsrådet


Alice Kjellevold er en av forskerrepresentantene som skal gi faglige råd til programstyret for velferd, arbeidsliv og migrasjon i Norges forskningsråd.

Det rådgivende utvalgets hovedoppgave er å være faglig rådgiver for programstyret. Utvalget skal bidra med tematisk og strategisk rådgivning, særlig knyttet til formidling av forskning, utarbeidelse av handlingsplaner, utlysningstekst, vurdere oppnådde resultater underveis i programperioden, samt foreta en gjennomgang av programmets portefølje.

Førsteamanuensis Alice Kjellevold, som er tilknyttet institutt for helsefag ved UiS, er en av fire forskerrepresentanter i utvalget som skal gi gode råd til programstyret for velferd, arbeidsliv og migrasjon i perioden 2010 til 2012.

Utvalget som Kjellevold nå blir del av har også flere brukerrepresentanter. Disse kommer blant annet fra Justisdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer om program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)


Sist oppdatert av Silje Stangeland (06.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Alice Kjellevold
Alice Kjellevold blir nå medlem av rådgivende utvalg for forskningsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567