Tur til Øksnevad


Det er tid for tur igjen! De ansatte ved SV tar opp tur-tradisjonen og arrangerer tur til Øksnevad tirsdag 15. juni etter arbeidstid. Avkjørsel er klokka 14.45 fra inngang vest ved Kjølv Egelands hus for de som vil kjøre sammen.

Turen starter klokka 15.15-15.30 ved parkeringsplassen på Øksnevad videregående skole (den gamle jordbruksskolen). Først blir det en rundtur som tar en times tid på en salgs natursti, deretter blir det en god pause i nærheten av startpunktet. Etterpå kan de som ønsker gå nok en times tur i motsatt retning - på såkalt kultursti.

Se kart over området med turstier tegnet inn. Sløyfen til høyre er natursti og sløyfen til venstre er kultursti.

Ved spørsmål ta kontakt med Svein Erik Høie, tlf 51 83 15 95 eller Torvald Øgaard, tlf 51 83 15 97.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (10.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Fugl i skog
Det blir tur til Øksnevad tirsdag 15. juni for de ansatte på SV-fakultetet!
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567