Intensivkurs om pasientsikkerhet


Nordplusnettverket Nordinnett arrangerer kurs om pasientsikkerhet og hvordan bruke simulering for å oppnå bedre pasientsikkerhet. Intensivkurset avholdes fra 3. til 7. mai ved UiS og ved SAFER.

Videreutdanningen i intensivsykepleie ved institutt for helsefag er partner i Nordplusnettverket Nordinnett. Nå arrangerer nettverket intensivkurset "Patient Safety - and use of Patient Simulation to promote Patient Safety" for deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Litauen og Finland.

Fra Universitetet i Stavanger deltar blant andre professor Karina Aase og doktorgradsstudent Sissel Husebø med innlegg. Professor Eldar Søreide skal presentere arbeidet som gjøres ved SAFER (Stavanger Acute Medicin Foundation for Education and Research).

Kurset holdes fra 3 til 7. mai ved UiS og ved SAFER. Se hele programmet her.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (30.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Livredning
Fra 3. til 7. mai arrangeres det kurs i simulering og pasient-sikkerhet ved UiS og SAFER.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567