Lær mer om feministisk omsorgsetikk


Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiS inviterer til åpen forelesning om feministisk omsorgsetikk.

Foredraget "Feministisk omsorgsetikk" holdes av filosof og førsteamanuensis Tove Pettersen fra Universitet i Oslo. 

Tema er den feministiske kritikk av den tradisjonelle forståelsen av omsorg, og hvordan det feministiske perspektivet kan endre vår forståelse av hva omsorg er - både som begrep i etikken og som ideal i praksis og i omsorgsarbeid.

Forelesningen finner sted torsdag 29 april fra kl 12.30 til 13.15 i rom KA-A-129


Sist oppdatert av Silje Stangeland (14.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
En hånd holder over en annen hånd
Feministisk omsorgsetikk er tema når programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiS inviterer til åpen forelesning 29. april.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567