Forskningsseminar om kjønn i Norden


En gruppe kjønnsforskere fra flere nordiske land har startet en krets for forskning på kjønn i Norden. I sommer inviterer forskerne til diskusjon og samarbeid gjennom Nordiskt Sommaruniversitet.

- Vi ønsker velkommen til å delta i kretsen for å presentere en artikkel, en oppgave, forskning med kjønnsperspektiver - eller man kan delta for å være med å diskutere kjønn, forteller Inger Nørgård ved Universitetet i Århus i Danmark, som nå ber interesserte sende inn sine paper.

Nordiskt Sommaruniversitet er et nordisk nettverk for forskning og interdisiplinære studier. Hver sommer møtes forskere i åtte forskergrupper fra ulike fagfelt for å utveksle forskning og ideer.

En forskerkrets i fungerer i tre år. Kretsen "Køn i Norden" har kjønn som forskningsfelt og har nettopp startet opp. 

Fra 24. til 31. juli er det samling i Majvik i Finland der du får høre foredrag, jobbe faglig med andre forskere og dra på utflukt.

Les mer om Nordisk Sommaruniversitet og Køn i Norden.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (09.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567