Philip Lalander ny professor ved SV-fakultetet


Philip Lalander er ansatt i midlertidig stilling som professor i sosialpsykologi tilknyttet HUSK-prosjektet ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet.

Philip Lalander er ansatt som professor i sosialpsykologi ved Växjö Universitet i Sverige. Han har filosofie doktorsexamen i sosiologi ved Gøteborgs universitet fra 1998, og hans forskningsprosjekter er knyttet til sosialt arbeid.

Lalander starter ved Institutt for sosialfag 1.7.2010 og er ansatt til og med 30.6.2011. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Philip Lalander skal blant annet bistå med publisering av data og vitenskapliggjøring av forskningsmetoden i HUSK-prosjektet (Høgskole- og universitetessosialkontor).
 


Sist oppdatert av (15.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Her er et bilde av professor Philip Lalander. (Foto: Växjö Universitet, vxu.se)
Professor Philip Lalander. (Foto: Växjö Universitet, vxu.se)
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567