Utlysning av midler til kvinneinitierte FoU-prosjekter


Det er nå mulighet til å søke om midler til kvinneinitierte FoU-prosjekter. Her finner du lenke til utlysningsbrev og søknadsskjema.

Søknadsfrist: 26. mars

Utlysningstekst, kvinneinitierte FoU-midler.

Søknadsskjema

Kontaktperson: Einar Marnburg, prodekan for forskning, SV

 


Sist oppdatert av (10.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567