Strømstans i Kjølv Egelands hus 28.12.


Strømmen blir strømmen koblet ut  i Kjølv Egelands hus, A, B, C og D-blokken mandag 28.12. Strømstansen vil vare i fem timer, nærmere tidspunkt er ennå ikke oppgitt.

Telefon/pc/lys/varme vil være koblet ut, og det betyr at de som sitter i dette området ikke kan nås på telefon denne dagen.


Sist oppdatert av (22.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567