Schizofrenidagene 2009


Fagkonferansen Schizofrenidagene holdes i Stavanger 4.-6. november.

Det er 21. gang at den nordiske konferansen blir arrangert. Årets utgave har tittelen ”Det er mer mellom mennesker enn himmel og jord” og skal handle om relasjoner i miljø- og psykoterapi. UiS-ansatte med interesse for feltet kan besøke nettsidene deres her. Der finnes både program og påmeldingsinformasjon.


Sist oppdatert av (07.10.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567