Første UiS-dosent


Reidar Østerhaug er tildelt kvalifikasjonsopprykk til dosent i sosialpedagogikk. Han er den første ved universitetet med denne tittelen.

Stillingen som dosent ble opprettet i 2003 som en ny stillingskategori over førstelektor. Stillingen skal være en toppstilling innenfor undervisning, læring, formidling og forskning på høyt nivå (tilsvarende professorkompetanse). Kriterier for ansettelse i stilling som dosent fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-3. Opprykksordning fra førstelektor til dosent ble innført sommeren 2007.

Reidar Østerhaug er den første ved universitetet som får tittelen dosent etter ny ordning.

Østerhaug er cand. polit fra Universitetet i Oslo i 1978 med hovedfag sosialpedagogikk. Han kom til universitetet i 1984, da som høgskolelektor i sosialpedagogikk ved Sosialhøgskolen i Stavanger. I 1989-90 vikarierte han som studiesjef ved Høgskolesenteret i Rogaland og i 1993-1995 var han studieleder ved Universitetsstudiene på Svalbard. Østerhaug ble tildelt kvalifikasjonsopprykk til førstelektor i 2005. Han er i dag tilknyttet Institutt for sosialfag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


Sist oppdatert av (31.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
bilde av Reidar Østerhaug
Reidar Østerhaug er nå dosent ved Institutt for sosialfag.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567