Rita Sommerseth nominert til Årets tidsskriftartikkel


Universitetsforlaget har nominert en av Rita Sommerseths artikler til Årets tidsskriftartikkel 2008.

Sommerseth arbeider ved Institutt for helsefag og forsker på omsorg og kjønn. Den nominerte artikkelen har tittelen "Det trenges en mann i ti minutter. Om kjønn i risikosituasjoner i psykisk helsearbeid" .
Hennes artikkel vil konkurrere med nominerte fra andre vitenskapelige tidsskrifter. Prisen deles ut på en årlig hagefest nå i juni.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (11.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av Rita Sommerseth
Rita Sommerseth ved Institutt for helsefag får heder for sin forskningsartikkel om kjønn i risikosituasjoner i psykisk helsearbeid.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567