Avslutning på NHS IØL


Bachelorstudentene på Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelse (NHS IØL) avsluttet semesteret med en hyggelig og uformell avslutning i Ellen og Axel Lunds hus.

Det var nærmere 70 studenter til stede i tillegg til 10 lærere. Instituttleder Bjarte Ravndal holdt en kort tale og ønsket studentene lykke til videre i livet.

Det ble servert fingermat laget av studentbedriften Kokk og servitør.


Sist oppdatert av (03.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Fra semesteravslutningen på NHS IØL
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567