Ødegaard i Folketrygdfondet


Professor Bernt Arne Ødegaard er oppnevnt som varamedlem i Folketrygdfondet. Han er tilknyttet Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse ved UiS.

Folketrygdfondet har ansvar for forvaltningen av Statens Pensjonsfond-Norge. Styret i folketrygdfondet er delvis  faglig oppnevnt og delvis politisk oppnevnt. Professor Ødegaard ble oppnevt som faglig varamedlem av finansdepartementet.

Mer informasjon:
Les mer om Folketrygdfondet


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (04.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av
Foto: Peder Austrud
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567