Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen 2009


Rapporten fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet er nå tilgjengelig.

Klikk her for å se rapporten fra Medarbeiderundersøkelsen 2009 (ppt - 9,2 mb)

Sist oppdatert av (03.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567