Opprykk til professor


Helle Sjøvaag ved Institutt for medie- og samfunnsfag er tildelt personlig opprykk til professor i journalistikk.

Helle Sjøvaag forsvarte i 2011 sin doktorgrad i journalistikk ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor hun jobbet fram til 2017. Siden september 2017 har hun vært fast ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS.

Sjøvaags forskningsområder er journalistikk (inkludert profesjonsideologien, journalistisk autonomi og samfunnsoppdraget) og mediestrukturer (inkludert medieøkonomi, regulering og digitalisering).

Aktiv i forskningsprosjekt og nettverk

I sin forsknings på journalistikk har hun vært særlig opptatt av yrket som profesjon og hvordan dette kommer til uttrykk i nyhetssosiologien. Videre har hun vært interessert i hva slags nyhetsbilde mediene presenterer, og hva i den journalistiske profesjonen som gjør at noen saksforhold blir nyheter, mens andre ikke blir det.

Hennes andre fagfelt, media industries studies, dreier seg i stor grad om hvordan den journalistiske institusjonen formes av omliggende strukturer, særlig politiske og økonomiske realiteter som regulering, marked og eierskap.

Sjøvaag er aktiv i relevante faglige nettverk og har bidratt til en rekke konferanser og populærvitenskapelig formidling. Hun er en av seniorredaktørene på Oxford University Press’ Encyclopaedia of Journalism Studies som kommer ut i år, og hun har blant annet vært gjesteredaktør i Digital Journalism og redaksjonsmedlem i Norsk medietidsskrift.

Kartlegger digital infrastruktur for nyheter og informasjon

Videre har hun har deltatt i flere forskningsprosjekt. For tiden leder hun prosjektet Digitale nyhetsagendaer i Skandinavia, finansiert av Anderstiftelsen. I samarbeid med partnere ved Karlstads Universitet og IT Universitetet i København skal Sjøvaag kartlegge den digitale infrastrukturen for nyheter og informasjon i Danmark, Norge og Sverige, og slik bidra til forskningen på digitale mediesystemer, digital medieøkonomi og nettverksstrukturer i Skandinavia.

Ved siden av forskningen har Sjøvaag undervist og veiledet på alle nivå innen journalistikk og mediesosilogi. I dag underviser hun i kommunikasjon og medier ved UiS. Helle Sjøvaag er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor fra 18.9.2017.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (21.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Helle Sjøvaag på talerstolen.
Helle Sjøvaag. Foto: Asbjørn Jensen.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567