Stipendipraten: ny spalte om UiS-stipendiater


I den nye spalten Stipendipraten blir vi bedre kjent med stipendiatene ved SV-fakultetet.

Målet med spalten er å framheve stipendiatene og forskningen deres. Derfor presenterer vi én stipendiat hver måned, gjennom et portrettintervju som publiseres på fakultetets sider på uis.no.

Det første portrettet er nå publisert, og der blir vi bedre kjent med Maria Gussgard Volckmar-Eeg, stipendiat ved Institutt for sosialfag. Hun tenker på kultursensitivitet på Nav-kontorer døgnet rundt – bortsett fra når hun paraglider


Sist oppdatert av Live Kolstad Kvalsvik (14.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Stipendiat Maria Gussgard Volckmar-Eeg i forgrunnen. Lys korridor i bakgrunnen.
I første utgave av spalten Stipendipraten blir vi bedre kjent med Maria Gussgard Volckmar-Eeg.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567