Formidlingspris til Ingvil Hellstrand


Ingvil Hellstrand, førsteamanuensis i Nettverk for kjønnsforskning, har fått formidlingspris av Norsk sosiologforening sammen med Marit Aure.

– Formidlingsprisen 2017 går til Ingvil Hellstrand, Universitetet i Stavanger, og Marit Aure, Norges arktiske universitet, for kronikken «Fem utfordringer for likestilling i akademia», publisert i Stavanger Aftenblad, Forskerforum og Forskning.no. i oktober, heter det på nettsiden sosiologen.no

Prisen ble delt ut på Norsk sosiologforenings vinterseminar på Hafjell i helgen. 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (05.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Ingvil Hellstrand
Ingvil Hellstrand
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567