Bokutgivelse: Visjoner for det gode arbeidsliv


Professor emeritus Jan Erik Karlsen har publisert boken «Visjoner for det gode arbeidsliv» gjennom forlaget Cappelen Damm Akademisk. Boken er i bokhandelen fra denne uken.

Visjoner for det gode arbeidslivet er den første samlede, samfunns- og atferdsvitenskapelige beskrivelse og analyse av hva «arbeidslivets grunnlov», Arbeidsmiljøloven, har betydd for arbeidslivet siden 1970-årene og frem til i dag. 

Les mer på Cappelen Damms sider.


Sist oppdatert av Mari Løvås (08.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567