Styremøte ved UiS 24. november


Fredag 24. november avholdes styremøte ved Universitetet i Stavanger.

Styret vil da blant annet bli orientert om satsninger ved UiS i forbindelse med SUS 2023 og om forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for 2018–2021.

Planer 2018 skal vedtas og styret blir videre blant annet bed om å vedta en ordning som ivaretar kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet knyttet til formidlingsaktivitet ved institusjonen.

Også fastsetting og endring av navn på nye institutter og avdelinger samt nye ansettelser står på sakslisten til styret.

Møtet avholdes i styrerommet i Arne Rettedals hus kl. 10.00.

Se sakslisten i sin helhet


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (20.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Styremedlemmer ved UiS rundt styrebordet.
Styremøtet fra 5. oktober 2017.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567