Styremøte ved UiS 5. oktober


Torsdag 5. oktober avholdes styremøte ved Universitetet i Stavanger.

Styret skal blant annet behandle sak om fordeling av strategiske midler for 2018, budsjettforslag for 2019 utenfor rammen og klinisk masterstudium i medisin samt en rekke nyansettelser. 

Møtes avholdes i styrerommet i Arne Rettedals hus kl. 10.00.

Se sakslisten i sin helhet

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (29.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Marit Boyesen
Rektor Marit Boyesen
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567