Emerald Citations of Excellence for 2017


Professor Jens Kr. Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole og kollega Ana María Munar ved Copenhagen Business School er tildelt prisen Emerald Citations of Excellence for 2017.

De får prisen for artikkelen “Motivations for sharing tourism experiences through social media” (publisert i Tourism Management i 2014).

Artikkelen har allerede mer enn 210 siteringer i Google Scholar og har hittil vel 25 600 nedlastinger. Prisen deles ut årlig til svært mye siterte artikler innen fagområdene business management, finance, accounting, economics og marketing.


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (06.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Jens Kr. Steen Jacobsen
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567