Ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Stavanger i dag 11. mai


Aksjonæravtale og eierforhold i det sammenslåtte forskningsinstituttet for Sør-Vestlandet (SVI) skal behandles på møtet.

Saken ble utsatt fra styremøtet 4. mai fordi det var tvil om aksjonæravtalen var et godt nok redskap for å stoppe eventuelle forslag i generalforsamlingen hvis største statlige eier bevisst brøt aksjonæravtalen. 

Les styrepapirene.

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (11.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Styrerom UiS
Møtet begynner klokken 16.00 og holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567