Ny fagbok om turisme


Professor Jens Kr. Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole har, sammen med kollega Kjersti Ruud Walaas ved Høyskolen Kristiania, nylig utgitt boka ”Turisme: globale utfordringer”.

Boka belyser turisme som et komplisert og internasjonalt samfunnsfelt. Blant temaene som tas opp er turisme og utvikling, konflikter i reiselivet, forholdet mellom verter og gjester, turismens sosiokulturelle konsekvenser, samt sentrale miljøutfordringer. Videre berøres aspekter knyttet til globalisering og det postmoderne.

Forord og innholdsfortegnelse


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (27.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Forside - Turisme - Globale Utfordringer
Turisme: Globale utfordringer
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567