Årets turismeartikkel


Det polske tidsskriftet Folia Turistica utdelte nylig pris for årets artikkel 2015 til Professor Jens Kr. Steen Jacobsen og professor ved UiT, Graham M. S. Dann.

Professor Jens Kr. Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole fikk sammen med medforfatter Graham M. S. Dann nylig prisen for årets artikkel i Folia Turistica, det ledende polske tidsskriftet for turismerelatert forskning. Det var flertallet i tidsskriftets redaksjon og vitenskapelige råd som stemte for å gi utmerkelsen til artikkelen "Saving or sharing tourist experiences: selfishness or selflessness?"

 


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (16.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567