Markering av SEROS


I dag var det offisiell markering av samlokaliseringen av SEROS- Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet.

Onsdag 1. juni kl. 14:00 ønsket senterleder for SEROS, Sissel H. Jore de oppmøtte velkommen til markeringen av SEROS. Hun takket alle for deres tålmodighet i forhold til samlokaliseringen og synes det nå har blitt sikkelig bra! 

Rektor Marit Boyesen holdt en tale, og mimret tilbake da hun hadde kontor i den samme gangen som senteret nå er plassert. 

Under talen påpeker hun at samlokaliseringen er et løft for fagmiljøene. Et av kjennetegnene ved dette fagmiljøet er tverrfaglighet og det er relevant da oppgavene som skal løses er komplekse og kan ikke løses ved bare et fagfelt.

Dette er et fagmiljø som har utviklet seg stort både internt og eksternt. Et sterkt fagmiljø som samarbeider og støttes av store eksterne aktører.

Rektor forteller videre at dette fagmiljøet er et satsningsområde ved UiS, og en av grunnene til dette er de resultatene som leveres. Her er det både faglig tyngde og bredde som gjør det til et naturlig satsningsområde og hun forventer at dette også vil gjelde i fremtiden.

Professor Ole A. Engen talte til slutt, og takket alle som har bidratt, men rettet en spesiell takk til Kenneth Pettersen og til senterleder Sissel H. Jore.

«Vi har utfordringer, men det fikser vi!» 

Markeringen ble avsluttet med kake og drøs. 


Sist oppdatert av Kjell Kristoffer Stokke (02.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Senterleder ved SEROIS Sissel H. Jore og Rektor Marit Boyesen
Senterleder ved SEROS Sissel H. Jore og Rektor Marit Boyesen
Senterleder ved SEROIS Sissel H. Jore og Rektor Marit Boyesen
Senterleder ved SEROIS Sissel H. Jore og Rektor Marit Boyesen
Rektor Marit Boyesen klippet snoren
Rektor Marit Boyesen klippet snoren
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567