Gjennombrudd for forskning om sosiale medier og turisme


Professor Jens Kr. Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole har, sammen med kollega Ana María Munar ved Copenhagen Business School, hatt gjennombrudd for forskning om sosiale medier og reiseliv.

En artikkel fra 2014 i det internasjonalt ledende tidsskriftet for reiselivsrelatert forskning, Tourism Management, er lastet ned mer enn 17 700 ganger og har allerede mer enn 100 siteringer i Google Scholar. En annen artikkel, i Tourism Management Perspectives, er lastet ned vel 8 450 ganger og har over 100 siteringer. En tredje artikkel, i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, er den mest leste noensinne i dette tidsskriftet, med rundt 4 450 nedlastinger og vel 50 siteringer.


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (31.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Jens Kristian Steen Jacobsen
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567