Velkommen til Monsterkonferanse!


I dag arrangerer Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS) den internasjonale konferansen Promises of Monsters sammen med det nyetablerte forskernettverket The Monster Network.

Monsteret har fått ny aktualitet i vår tids debatter om terrorisme, innvandring, klimakriser og bioteknologi. På hvilke måter kan monsteret kan være fruktbart?

Det er rundt 60 påmeldte til konferansen, og deltakerne kommer fra en rekke land, både fra Norden, Sør-Afrika, USA, Nederland, Sveits, Mexico, Brasil og Canada.

Arrangørene inviterer til åpne forelesninger i KA-hus, auditorium A2:

Torsdag 28. april kl. 09.15-10.45: Dr. Surekha Davies (USA): Monstrous geography, environmental history and the invention of race

Fredag 29. April kl. 09.00-10.30: Professor Margrit Shildrick (S): Visual Rhetorics and the Seductions of the Monstrous: some precautionary observations

Vi inviterer også alle interesserte til paneldebatten Monsters in Art med konferansekunstner Tove Kjellmark (S), UiS-forsker og forfatter Janne Stigen Drangsholt (N) og forsker og skribent Line Henriksen (DK).

Paneldebatten er på engelsk og finner sted torsdag 28. april kl. 18.00 på Møteplassen på Sølvberget.

For ytterligere opplysninger:
Ingvil Hellstrand

Daglig leder i Nettverk for kjønnsforskning

Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag

Universitetet i Stavanger

e-post: ingvil.f.hellstrand@uis.no

tlf. 51831543/91153168


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (28.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567