Omdisponering av vedtatte opptakstall ved Institutt for kultur- og språkvitenskap


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningGrunnet årets søkertall ønsker fakultetet å omdisponere opptakstallene slik de ble vedtatt av Styret, i møte 10. april 2008, sak 36/08. Omdisponeringen gjelder NOMSA (Norsk språk og kultur for utenlandske studenter), som har 199 primærsøkere. Det er vedtatt et opptakstall på 50 studenter. Fakultetet ønsker å øke antall opptaksplasser med 10 plasser til 60.

Fakultetet ønsker tilsvarende å redusere antall opptaksplasser på Årsstudium i KRL med 5 plasser, fra 50 til 45, samt å redusere antall opptaksplasser på Bachelorprogrammet i KRL med 5 plasser, fra 20 til 15, på grunn av lave søkertall.

Opptaksplasser på de berørte studieprogrammene etter omdisponeringen:

Studieprogram Studieplasser Opptaksplasser
NOMSA 60 60
Årsstudium KRL 65 45
Bachelorprogram KRL 15 15Stavanger, 27.05.2008


___________________

Tor Hauken
dekan
Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol