Godkjenning av emnet "Pedagogikk (suppl.) 5 sp"


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningDekan godkjenner med dette oppretting av emnet ”ALU102 Pedagogikk (suppl.) 5 sp”. Emnet vil bli tatt av studenter som startet allmennlærerutdanningen etter gammel studiemodell i 2005, og som ikke har fullført faget. Dette for å unngå at de kommer ut med 5 sp for lite (etter ny studiemodell) i pedagogikk. Emnet vil ha en eksamensoppgave på 5 studiepoeng i temaet sosialisering, som er det temaet studentene i denne kategorien ikke er blitt vurdert i.


Stavanger, 10.04.2008


___________________

Tor Hauken
dekan

Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol