Godkjenning av emnet Outdoor Education in Early Childhood - IFU


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet


Dekanbeslutning


Dekan godkjenner med dette opprettelsen av emnet EIS190 / Outdoor Education in Early Childhood (6 ECTS/studiepoeng).

Emnet er en del av studiet Comparative Educational Studies, et utvekslingsprogram for internasjonale lærerstudenter.

Undervisning i emnet starter våren 2008.


Vedlegg: EmnebeskrivelseStavanger, 29.01.2008


___________________

Tor Hauken, dekan

Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol