Emnerevisjon ved IMD - Musikkproduksjon og opptaksteknikk


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningDekan godkjenner med dette følgende emnerevisjon for studieåret 2008/2009 ved Institutt for
musikk og dans:

Emnet ÅMO100 Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 studiepoeng) deles opp i 4 separate
emner. Innholdet i studieprogrammet musikkproduksjon og opptaksteknikk vil være uendret,
men de forskjellige delkomponentene som tidligere inngikk i ÅMO100 blir nå skilt ut som egne
emner, med separat karakter og egen vurderingsform på hvert emne. Dermed vil de ulike
vurderingsformene som tidligere inngikk i prøvingen i AMOIOO komme klarere fram.

Programmet Videreutdanning i musikkproduksjon og opptaksteknikk vil med denne endringen
fra høsten 2008 omfatte 4 emner, 2 på 10 stud iepoeng og 2 på 20 studiepoeng:

  • MPR500 Current Topics in Music and Sound - 10 studiepoeng
  • MPR5IO Music Production and Recording - 20 studiepoeng
  • MPR52O Critical Listening and Interpretation - 10 studiepoeng
  • MPR54O Music Production and Recording Practice - 20 studiepoeng
Vedlegg: Studieplan - Music Production and recording 60 SP


Stavanger, 11.07.2008


___________________

Tor Hauken
dekanSist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol