Emnerevisjon ved IFU - Småbarnspedagogikk BFØ305/NSP100


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningEmnet BFØ305 Småbarnpedagogikk (30 SP) er en fordypning innen bachelorstudium i førskolelærerutdanning og
tilbys i vårsemesteret. Emnet har blitt revidert høsten 2008 og følgende endringer er foreslått:

  • Det legges til fire nye bøker på pensumlista.
  • Det innføres et nytt obligatisk arbeidskrav i form av to individuelle refleksjonsoppgaver.
BFØ305 er identisk i innhold med emnet NSPIOO Småbarnspedagogikk (30 SP) som tilbys som en nettbasert
videreutdanning. De foreslåtte endringene for BFØ305 vil derfor gjelde også for NSP100.

Vedtak:
Dekanen godkjenner vedlagte emnebeskrivelser for BFØ305 og NSP100.

Vedlegg:


Stavanger, 17.11.2008

___________________

Tor Hauken
dekan 

Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol