Emnerevisjon ved Det humanistiske fakultet, studieåret 2008/2009


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Dekanbeslutning


Dekan godkjenner med dette emnerevisjon for studieåret 2008/2009 for Institutt for kultur- og språkvitenskap, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedaogikk, Institutt for førskolelærerutdanning og Institutt for musikk og dans.

Det er kun mindre endringer i årets emnerevisjonen.


Stavanger, 12.03.2008


___________________

Tor Hauken
dekan

Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol