Emnerevisjon IKS - VALG140 Innføring i feministisk teori og kjønnsforskning


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningEmnet Innføring i feministisk teori og kjønnsforskning ved IKS er at valgbart emne som tilbys alle studenter ved UiS og som undervises i vårsemesteret. Forut for undervisningsstart våren 2009 er det foreslått følgende endringer i gjeldende emnebeskrivelse:

  • Studentene må levere en refleksjonsoppgave halvveis i semesteret. Studenter som ikke leverer oppgave vil ikke få gå opp til eksamen.
  • Pensum er endret. I hovedsak er en del engelskspråklige artikler byttet ut med oversatte artikler samt at det er lagt til en del artikler publisert av nordiske forskere.

 

Vedtak:

Dekanen godkjenner den vedlagte emnebeskrivelsen for emnet VALG140, Innføring i feministisk teori og kjønnsforskning, med de foreslåtte endringene.


Vedlegg: Revidert emnebeskrivelse, VALG140


Stavanger, 14.11.2008


___________________

Tor Hauken
dekan


Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol