Månedens info - oktober 2007


Seniorforum er fortsatt aktivt, men forutsetningen er at folk deltar. Til alle over 55, ansatte og pensjonister som ikke er medlemmer, sier vi: Meld dere på!

Send en mail til seniorforum@uis.no om at du melder deg inn, så vil du blir registrert og få tilsendt en giro på kr 100.- som er medlemskontingenten for 1 år.

Styret 2007-2008:
Ingolv Austad, leder, ingolv.austad@uis.no
Sven.Åke Gustafson, nestleder, sven4014@yahoo.no
Solvor Eriksen, sekretær, solvor.eriksen@uis.no
Christa Hensel, kasserer, christa@hensel.as
Gyro Mauland, styremedlem, gyro.mauland@uis.no
Berge Espeland, varamedlem, berge.espeland@uis.no
Dan Nyrli Daatland, varamedlem, da.d.daatland@uis.no

Aktivitetsplan for 2007-2008
1. Nytt initiativ til å få i gang arbeidet med en seniorstrategi for UiS
2. Aktiv medlemsverving blant medarbeidere over 55 år
3. Arbeid med å fornye og synliggjøre informasjon om Seniorforum på nett
4. Kurs i foto og bildebehandling
5. Annen kursvirksomhet
6. Reise til India. Reisekomiteen
7. Kulturarrangement. Kulturkomiteen
8. Klargjøring og forbedring av lønnsvilkårene for aktive pensjonister
9. Klargjøring og forbedring av insentivordning for seniorer


Budsjett 2007-2008:
Inntekter:
Medlemskontingent kr 10000,-
Påregnet støtte fra UiS ” 30000,-
Påregnet støtte fra tjenestemannsorganisasjoner: ” 10.000,-
Utgifter:

Kursutgifter: kr. 10000,-
Servering på velferdsarrangement: ” 10000,-
Reiseutgifter til kurs og konferanser: ” 10.000,-
Utgifter til arrangement: : ” 20.000,-

Kulturarrangement onsdag 24. oktober kl 1900:
Foredrag v/1.amanuensis Fartein Valen Sendstad:
Hva vet vi og hva kan vi vite om Nasaret på Jesu tid?
Enkelt servering.
Påmelding til: astri.engelsgjerd@uis.no innen 22.10.07

Vi planlegger reise til India våren 2008
Reisekomiteen v/Johnnie Glad planlegger en ny, spennede reise for medlemmer av Seniorforum (med felle). Denne gang går turen til India. Tidspunktet blir tidlig våren 2008.
Det legges opp til å besøke bl.a. Delhi, Calcutta, Agra med Taj Mahal, Benares, Darjeeling (i Himalaya), Santalmisjonens felt i Bihar-provinsen osv.
Mer info seinere.

Fotokurs
Tilbud om kurs i foto og bildebehandling onsdagene 9. og 16. januar 2008
Kursleder: Fotograf Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad
Kurset vil omfatte 2 timer begge kveldene.
Kurset vil dreie seg om å ta gode bilder med digitalt kamera og enkel bilderedigering.
Kursavgift: kr 200,-
Påmelding til ingolv.austad@uis.no
Begrenset deltakertall, først til mølla…


Insentivordningen for seniorer
Den ordningen som gjelder i dag, foreløpig ut dette kalenderåret, er slik at alle ansatte ved UiS som har fylt 62, kan søke om fri i inntil 10 dager per år i tillegg til ferien. Ordningen skal reforhandles mellom UiS og tjenestemannsorganisasjonene før årsskiftet etter det Seniorforum har fått opplyst.


Nyttig lenke
www.seniorpolitikk.no inneholder mye nyttig og interessant stoff om seniorpolitikk.

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (26.10.2007)

Skriv ut artikkel print symbol