Månedens info mai 2010


Styret har av praktiske grunner sett seg nødt til å utsette årsmøtet som var annonsert til 19. mai til tirsdag 15. juni kl 18.30. Sted: Kitty Kiellands hus, 3. etg.

Kveldens hovedtaler er Rolf Solberg. Han vil orientere om sitt pågående arbeid om en bok som handler om en afrikansk dramapedagog. Han vil også fortelle om sine inntrykk fra Sør-Afrika, der han har hatt mange årlige opphold.

Andre innslag: Strategiplan for Seniorforum, årsmøtesaker og allsang.

Påmelding til Astri Engelsgjerd tlf 51 83 32 00, e-post astri.engelsgjerd@uis.no

Påmeldingsfrist 8. juni. De som allerede er påmeldt og kan møte tirsdag 15. juni, trenger ikke gjøre det på nytt. De som er påmeldte til 19.5 og ikke kan komme 15. juni, vennligst gi melding om dette.

Mvh
Styret i Seniorforum

P.s. Årsmelding vil bli sendt ut i neste uke
 


Sist oppdatert av (14.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol