Månedens info oktober 2009


Konstituering av nytt styre og fordeling av arbeidsoppgaver
Reidar Mykletun, leder
Berge Espeland, sekretær/nestleder
Inger Elise Svela, kasserer
Alice Skjæveland, styremedlem
Anne Bakke Erichsen, styremedlem

Vararepresentanter: Tove Teigen og Kåre Auglænd

I forbindelse med konstitueringen ble det vedtatt å opprette to programkoordinater som skal ha som arbeidsområde planlegging av ulike arrangementer/aktiviteter for medlemmene av Seniorforum. Disse vil og være styrets kontaktpersoner for kulturkomitéen (se nedenfor).
Følgende ble valgt: Alice Skjæveland og Anne Bakke Erichsen

Saker fra årsmøtet 3. juni 2009:

1. Kulturkomitéen: 3 nye medlemmer i kulturkomitéen:
Lise Lunde Nilsen, Svanhild Sommerhaug, Inger Margrethe Nilsen.
Astri B. Engelsgjerd. Bjørg Aabø fortsetter som før.


2. Komité for ressursbase:
Arne Neset, Martha Lea, Håkon B. Landråk, Arnljot Corneliussen, Alice Skjæveland,
Berge Espeland.
Ressursbasen skal være nettbasert og gi oversikt over hvilke interesser og områder som UiS seniorer (55+) har kompetanse på. Et vilkår for deltakelse er medlemskap i Seniorforum.
Mer info følger senere.

Arbeidsplan for høsten 2009 og våren 2010
• Kulturarrangementer
Foreløpig plan for høsten: Teaterkveld i månedsskiftet november/desember, med
forhåndspresentasjon ved representant fra teateret og sosialt samvær/forfriskninger.
Nærmere info om programmet vil foreligge i uke 45.
For vårsemesteret 2010 er det forslag om ekskursjon til Knudaheio, der Torstein Tunheim kåserer om Arne Garborg.
Andre forslag: Jazzkonsert/Jazzforum og info om Konserthuset.
• Medlemsmøte om Ressursbasen onsdag 27.01-10. Til dette møtet inviteres også en seniorrepresentant fra UiA, som vil orientere om virksomheten ved Seniorsentrene der.

• NIVA-seminar om alder og arbeid, Stavanger 18. nov. 2009.
Reidar Mykletun deltar med foredrag. Styret sender 1-2 representanter til seminaret.
Sted: Rom 316, Hotellhøgskolen, kl 0830-1700
For opplysninger om program og påmelding, se www.niva.org
• Medlemskap i SiS sportssenter
Prisen som ansatte betaler for medlemskap i SiS sportssenter gjelder også for pensjonister,
pt. kr. 215 pr. mnd., se under "Medlemskap i treningssentre" på .
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (03.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol