Månedens info november 2008


Det nye styret for Seniorforum har denne høsten prioritert arbeidet med utarbeiding av et strateginotat for seniorpolitikken ved UiS.

Det inneholder prinsipper og konkrete tiltak, og er i stor grad basert på forrige styres arbeid og dokumentering av saksområdet. Som kjent var seniorpolitikk også i fokus på Forskerforbundet sitt seminar i april d.å.

Skrivet har ordlyden ”Innspill til UiS sin strategi i forhold til livsfasepolitikk” og er levert personaladministrasjonen UiS ved Halfdan Hagen. Fungerende leder for Seniorforum, Gyro Mauland, forteller at skrivet ble positivt vurdert på møtet med Hagen. Det er også sendt til lederne for de ulike fagforbund ved Universitetet.

Det arbeides ellers videre med Aktivitetsplanen for 2008/2009, som vil bli endelig utformet på styremøtet 9. desember, der også representanter for kultur- og reisekomitéen er invitert.

Andre saker dette semesteret har vært ”Alumniordningen ved UiS”, presentert ved koordinator Ellinor Joan Sundseth.

Nytt styremedlem er Inger Elise Svela


Styret 2008/09
Reidar Mykletun, NHS (leder fra 01.01.2009, Gyro Mauland, fung. leder til 01.01.2009), Berge Espeland, HUM (sekretær), Christa Hensel, SV (kasserer), Anne Bakke-Erichsen og Inger Elise Svela SV (styremedlemmer).

Varamedlemmer: Dan Dyrli Daatland, HUM, Tove Teigen, HUM, Alice Skjæveland, HS, Sven Åke Gustafsson, TN.

Valgkomité: Arne Neset, Astri Engelsgjerd, Gunnar Tønnesen

Revisor: Gudrun Håland

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (19.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol