NETTOP-UIS - avd. for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning


NETTOP-UIS er avdelingen for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning ved UiS. Siden 2000 har vi produsert ulike nettbaserte løsninger innen en rekke fag.

NETTOP-UIS kan bidra med:


 • rådgivning på format og didaktikk i kurs som er nettstøttet eller nettbasert
• prosjektledelse for utvikling av løsninger for nettbasert læring og formidling
• forfatte tekst og skrive manus for digitale læremidler og video
• utvikle visuelle elementer til digitale læremidler og nettbasert formidling; fotobehandling, videoopptak, tegning, animasjon etc.
• programmering i web basert verktøy eller Flash
• videoproduksjon
• apputvikling
 

Kompetansen i NETTOP-UIS dekker følgende områder:


• nettdidaktikk og konseptutvikling
• medievitenskap
• journalistikk
• tekst og manuskript
• videoproduksjon
• illustrasjon
• nett- og grafisk design
• systemutvikling
• teknisk utvikling og programmering
• nettpublisering og forvaltning av digitalt innhold
• streaming video
• prosjektledelse
• prosjektsøknader nasjonalt og EU
• økonomi og rapportering

Se ellers på vår nettside  for mer informasjon om vår didaktiske modell og hva vi fokuserer på når vi utvikler digitale løsninger: www.uis.no/nettop

 

Kontakt oss:

Vi holder til i  i 3. etasje i Kitty Kiellands hus på campus.

Hvis du har spørsmål eller har lyst til å diskutere et konkret prosjekt, kontakt oss gjerne på e-post eller telefon, eller stikk innom for en kaffi.


Sist oppdatert av Helene Gram (08.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontakt oss:

Atle Løkken, underdirektør og leder
51 83 10 45

Helene Gram, seniorrådgiver
51 83 27 21

Mari Linn Larsen, seniorrådgiver
51 83 30 51

Joanne Teresa Kleppe, rådgiver og designer
51 83 10 98

Petter Mordt, overing. og utvikler
51 83 10 46

Arne Thomas Lund Nilsen, overing. og utvikler
51 83 10 46

Anne Siv Sivertsen, seniorkonsulent og utvikler
51 83 10 90

Ole Andre Hauge, overing. og illustratør
51 83 10 46

Kåre Spanne, avd. ing. og videofotograf

Leigh Lauritzen, overing. og utvikler

 

Illustrasjon fra Valgspillet, som er utviklet av NettOp i samarbeid med NRK.
Les mer