KnowHow EdTech 2017 ble en suksess


Elever fra Frøyland ungdomsskole i Time kommune var blant de som var på scenen for å fortelle om dagens undervisning i det såkalte virtuelle klasserommet. Dette var noe av det som foregikk på årets KnowHow EdTech-konferanse i september, som nå er blitt en del av Nordic Edge konferansen i Stavanger Forum. Fikk du ikke med deg konferansen er innleggene nå tilgjengelige på nett.

Overordnet tema for årets konferanse var "Hva skjer i undervisningsrommet ved innføringen av 1:1?"

De 350 fremmøtte fikk blant annet et innblikk i leke- og læringsdesign fra Institute of Play i New York, gamification fra Finland, bruk av Googles skytjenester i Sollentuna i Sverige, Statoils formelle og uformelle læringsplattformer, den digitale skolehverdagen i Bærum kommune, "den nye sløyden" STEM fra Revheim skole, 3D printing i kunst og håndverk fra Vågen vgs, Har implementeringen av 1:1 i Fjord kommune lykkes?- RESPONS-prosjektet fra Lesesenteret, VR-bruk i undervisningen i molekylærbiologi på UiS, IBM Watson for education, og mye mye mer.

Hovedtanken bak etableringen av konferansen er å etablere en inspirasjons- og erfaringsutvekslingskonferanse for alle skolenivå når det gjelder bruk av digital læringsteknologi i undervisningen.

Du kan se innleggene fra konferansen her.

 


Sist oppdatert av Helene Gram (27.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Screenshot fra valgspillet, klikk på bildet for å lese mer
Illustrasjon fra Valgspillet, som er utviklet av NettOp i samarbeid med NRK.
Les mer
Kontakt oss:

Atle Løkken, underdirektør og leder
51 83 10 45

Helene Gram, seniorrådgiver
51 83 27 21

Mari Linn Larsen, seniorrådgiver
51 83 30 51

Joanne Teresa Kleppe, rådgiver og designer
51 83 10 98

Petter Mordt, overing. og utvikler
51 83 10 46

Arne Thomas Lund Nilsen, overing. og utvikler
51 83 10 46

Anne Siv Sivertsen, seniorkonsulent og utvikler
51 83 10 90

Ole Andre Hauge, overing. og illustratør
51 83 10 46

Kåre Spanne, avd. ing. og videofotograf

Leigh Lauritzen, overing. og utvikler

 

Illustrasjon fra Valgspillet, som er utviklet av NettOp i samarbeid med NRK.
Les mer