Hvem kan delta


Professorer og erfarne forskere som ønsker å dele sine kunnskaper med forskere som ønsker en professorkarriære kan være mentor. For mer informasjon om hva en mentor er og hvilke kvalitetet vedkommende bør ha, og fordeler med å være mentor les artikelen What is a mentor?

For å bli tatt opp som adept må man være førsteamanuensis/førstelektor og ha ambisjoner om å oppnå kompetanse som professor/dosent.

Om mentors rolle og ansvar

Om adeptens (eng protégé) rolle og ansvar

Informasjon som utveksles mellom mentor og adept og all annen informasjon/data som kommer frem i mentorprogrammet er konfidensiell. For ordens skyld er det derfor utarbeidet en erklæring om konfidensialitet.


Sist oppdatert av (12.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol